CSR-strategia – kyse on kestävästä kehityksestä 🌱

Uskomme ASWO Nordicissa, että yritysten rooli on muutakin kuin pelkkä voiton luominen. Olemme sitoutuneet vaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntaan ja edistämään kestävää tulevaisuutta. Siksi olemme ottaneet käyttöön vahvan CSR-strategian (Corporate Social Responsibility), joka ohjaa meitä toimissamme ja päätöksissämme.

Yrityksenä emme voi keskittyä täysin kaikkeen ja olemme alun perin valinneet, että noudatamme tietysti lainsäädäntöä kaikissa kohdissa, mutta lisäksi meillä on poikkeuksellinen panostus ilmastoon ja ihmisiin (globaalit tavoitteet 8 ja 13).

 

Tavoite 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua:

 

Uskomme, että talouskasvun tulee kulkea käsi kädessä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa. Pyrimme luomaan kunnollisia työmahdollisuuksia ja edistämään taloudellista osallisuutta. Pyrimme liiketoiminnallamme varmistamaan oikeudenmukaiset työolot sekä työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme oikeudenmukaisen kohtelun.

 

 

Tavoite 13 – ​Ilmastotekoja:

 

Ymmärrämme kiireellisen tarpeen torjua ilmastonmuutosta ja minimoida kielteiset ympäristövaikutukset. Olemme toteuttaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja työskentelemme jatkuvasti hiilidioksidipäästöjemme ja resurssien kulutuksen vähentämiseksi. Panostamme kestäviin energialähteisiin, vähennämme jätteentuotantoamme ja lisäämme työntekijöidemme ja asiakkaidemme tietoisuutta ilmastonmuutoksesta. Tuemme myös hankkeita ja organisaatioita, jotka työskentelevät aktiivisesti ympäristömme suojelemiseksi ja kunnostamiseksi.

 

 

Sitoutumalla kestävän kehityksen tavoitteisiin 8 ja 13 haluamme inspiroida ja vaikuttaa toimialaamme ja koko yhteiskuntaamme. Uskomme, että yrityksillä on tärkeä rooli kestävän tulevaisuuden luomisessa. Pyrimme olemaan osa ratkaisua integroimalla kestävän kehityksen liiketoimintastrategiaamme, tuotteisiimme ja palveluihimme.

Tiedämme, että globaalien tavoitteiden parissa työskentely on jatkuvaa matkaa, ja olemme sitoutuneet parantamaan toimiamme jatkuvasti. Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme, asiantuntijoidemme ja kumppaneidemme kanssa kehittääksemme innovatiivisia ratkaisuja ja lisätäksemme vaikuttavuutta.

CSR-RAPORTTI

Fleggaard Groupin tytäryhtiönä ASWO noudattaa kattavaa CSR-strategiaa, joka on konsernin sääntelypolitiikan ja eettisten ohjeiden mukainen. Olemme sitoutuneet ylläpitämään korkeita standardeja ja edistämään kestävää tulevaisuutta.

Yhteiskuntavastuuraporttimme keskittyy neljään tärkeään alueeseen: ihmisoikeudet, sosiaaliset ja työntekijäsuhteet, ilmasto ja ympäristö sekä korruption torjunta.